ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴍớɪ ᴠụ ᴄʜủ ǫᴜáɴ ɴʜậᴜ ᴍở “ᴛɪệᴄ sᴇxʏ” ᴄâᴜ ᴋʜáᴄʜ

Giải Trí Xã Hội

ᴄʜủ ǫᴜáɴ Ốᴄ ʙᴀʙʏ ở ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ ᴠừᴀ ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜạᴛ ʜơɴ 𝟺𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ ᴅᴏ “ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴛɪệᴄ sᴇxʏ” để ᴄâᴜ ᴋʜáᴄʜ.
ɴɢàʏ 𝟷/𝟹, ʟãɴʜ đạᴏ ᴜʙɴᴅ ᴛỉɴʜ ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ đã ᴋý ǫᴜʏếᴛ địɴʜ xử ᴘʜạᴛ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đốɪ ᴠớɪ ʙà ɴ.ᴛ.ᴋ.ʜ. (𝟹𝟸 ᴛᴜổɪ, ɴɢụ ᴛᴘʜᴄᴍ, ᴄʜủ ǫᴜáɴ Ốᴄ ʙᴀʙʏ) ᴅᴏ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴠăɴ ʜóᴀ, ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴛʀậᴛ ᴛự ᴀɴ ᴛᴏàɴ xã ʜộɪ.

ᴅɪễɴ ʙɪếɴ ᴍớɪ ᴠụ ᴄʜủ ǫᴜáɴ ɴʜậᴜ ᴍở ᴛɪệᴄ sᴇxʏ ᴄâᴜ ᴋʜáᴄʜ 

ɴʜữɴɢ ᴄô ɢáɪ ᴍặᴄ ʜở ʜᴀɴɢ đɪ ᴄʜàᴏ ᴋʜáᴄʜ đêᴍ 𝟷𝟺/𝟸 ᴛạɪ ǫᴜáɴ ɴʜậᴜ Ốᴄ ʙᴀʙʏ ᴛọᴀ ʟạᴄ ᴘʜườɴɢ 𝟹, ᴛᴘ ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ (Ảɴʜ: ᴄᴛᴠ).

ᴛʜᴇᴏ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ, ᴛốɪ 𝟷𝟺/𝟸, ᴛạɪ ʜộ ᴋɪɴʜ ᴅᴏᴀɴʜ ᴅịᴄʜ ᴠụ ăɴ ᴜốɴɢ ǫᴜáɴ Ốᴄ ʙᴀʙʏ ᴛʀêɴ đườɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴛʜɪệᴛ (ᴛᴘ ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ), ᴄó ᴍộᴛ ɴʜóᴍ ᴛʜᴀɴʜ ɴɪêɴ ᴄʜᴜʏểɴ ɢɪớɪ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄᴀ ʜáᴛ, ᴋʜɪêᴜ ᴠũ ᴍặᴄ ᴛʀᴀɴɢ ᴘʜụᴄ ᴠà ʜàɴʜ độɴɢ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ đồɪ ᴛʀụʏ.

ᴄơ sở ɴàʏ ᴍở ɴʜạᴄ, ᴄᴀ ʜáᴛ, ɢâʏ ᴛɪếɴɢ độɴɢ ʟớɴ, ʟàᴍ ồɴ àᴏ, ʜᴜʏêɴ ɴáᴏ ᴛạɪ ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ᴅâɴ ᴄư, ɴơɪ ᴄôɴɢ ᴄộɴɢ. ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ɴàʏ đượᴄ ᴍộᴛ số ᴋʜáᴄʜ ᴛạɪ ǫᴜáɴ ʟɪᴠᴇsᴛʀᴇᴀᴍ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ, ǫᴜᴀʏ ᴘʜɪᴍ ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ, ɢâʏ ʙứᴄ xúᴄ ᴛʀᴏɴɢ ᴅư ʟᴜậɴ.

ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟸, ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴘʜòɴɢ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʀị ɴộɪ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴠĩɴʜ ʟᴏɴɢ; ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ sở ᴠăɴ ʜóᴀ, ᴛʜể ᴛʜᴀᴏ ᴠà ᴅᴜ ʟịᴄʜ ᴠà ᴜʙɴᴅ ᴘʜườɴɢ 𝟹, ᴍờɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ ᴠà ʟậᴘ ʙɪêɴ ʙảɴ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ đốɪ ᴠớɪ ᴄʜủ ǫᴜáɴ.

ᴛạɪ ʙᴜổɪ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴛʀướᴄ sự ᴄʜứɴɢ ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ, ᴄʜủ ǫᴜáɴ Ốᴄ ʙᴀʙʏ đã ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ.