ᴄô ɢáɪ 𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ ᴋɪếᴍ 𝟷𝟶𝟶 ᴛʀɪệᴜ/ᴛʜáɴɢ, ᴛɪếᴛ ᴋɪệᴍ 𝟷 ᴛỷ đưᴀ ᴄʜᴏ ᴄʜᴀ ᴍẹ xâʏ ɴʜà: ᴍỗɪ ɴɢàʏ ɴɢủ 𝟻 ᴛɪếɴɢ, ʟàᴍ 𝟹 ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ ᴄùɴɢ ʟúᴄ

𝟸𝟺 ᴛᴜổɪ, ᴄô ɢáɪ ɴàʏ ʟàᴍ ᴍộᴛ ʟúᴄ 𝟹 ᴄôɴɢ ᴠɪệᴄ, ᴋɪếᴍ đượᴄ ᴍứᴄ ʟươɴɢ ʟêɴ đRead More…